Over mij

Als iemand die zijn hele professionele leven met informatica in aanraking is geweest, lijkt mij het hebben van een eigen website zowel handig als noodzakelijk. Als u me hier bezoekt, zijn we waarschijnlijk bekenden en bent u op zoek naar bepaalde informatie.

Op dit moment woon ik met mijn vriendin in leiden en heb ik de laatste hand gelegd aan mijn proefschrift over data mining. Daarnaast ben ik ook nog regelmatig bezig met volleybal, zowel als speler als betrokken trainer.

Alle informatie is te vinden via het menu. Sommige pagina's zijn ook beschikbaar als directe link. Bedankt voor het bezoek en tot ziens.

Goed nieuws! mijn proefschrift is vers van de pers: 204 exemplaren, door onszelf ontworpen! De verdediging is gepland op 2 december!
Het bestand kan van de academic pagina gedownload worden.

About me

As somebody who has been confronted with computer science throughout his professional career, the benefits of an own website seem plenty and obvious to me. If you are visiting, you probably know me for some reason and decided to check out some information

Right now, I'm living with my girlfriend in Leiden, having finished my PhD thesis on data mining, while I'm also pretty busy with volleyball, both as a player and as an involved trainer.

All information you require (and probably more) is available through the menu. Some of the pages are also available as a direct link. Thanks for visiting and until we meet (again).

Good news! My PhD thesis just came from the press: 204 copies of my own design! The defense has been scheduled for December 2!
The file can be downloaded from the academic page.